نصب و راه اندازی

 

شرکت آسا مهر بهنام با بیش ۱۴ سال سابقه اجرایی در زمینه نصب و راه اندازی پروژه های KONE فعالیت داشته و در حال حاضر نیز در زمینه نصب آسانسور و پله برقی پروژه های در حال اجرا فعالیت می نماید .

این شرکت با به کارگیری نیروهای جوان ، باتجربه ، تحصیلکرده ، آموزش دیده و با داشتن مدارک فنی کیفیت  اجرا و ایمنی را در حد عالی تامین می نماید . حضور کارشناسان این شرکت  در زمینه نظارت و اجرای عملیات نصب و راه اندازی در تعداد زیادی از پروژه های بزرگ داخل کشور می تواند خود گواهی بر این مدعا باشد.

این شرکت در بخش تجهیزات هم در زمینه نصب آسانسورهای KONE و هم در زمینه آسانسورهای ترکیبی آشنائی کامل داشته و اکنون نیز با داشتن بیش از ۳۰ نفر پرسنل استخدامی در         قسمت اجرا دارای فعالیت گسترده ای بوده و با افزایش پروژه های قرارداد شده در ماههای آینده نیز این تعداد افزایش می یابد .