سرویس و نگهداری

 

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور، بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد.

واحد سرویس و نگهداری شرکت فنی مهندسی آسا مهر بهنام متشکل از سرویس کاران آموزش دیده و مجرب است که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستان ها ، آماده ارائه خدمات و سرویس دهی در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد . این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات قابلیت ارائه خدمات سرویس نگهداری و جنرال سرویس حتی در ایام تعطیل را نیز دارا می باشد.

دستورالعمل های این شرکت علاوه بر روش های مدیریتی و کنترلی جهت انجام خدمات شامل اسناد فنی طبقه بندی شده برای فعالیت های نگهداری پیشگیرانه و همچنین دستورالعمل های تعمیراتی می باشد. فعالیتهای نگهداری در ۴ مرحله عملیات بازدید و کنترل ، نظافت ، روغنکاری و تنظیمات تعریف شده است که در فواصل مختلف ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه برنامه ریزی می گردد.